Dutch English

Privacy verklaring

Artikel 13.
Winkelen via internet is kopen op afstand. Voor sommige consumenten lijkt dat een onveilige handeling omdat er geen persoonlijk contact is tussen koper en verkoper.

Lulay begrijpt dit en doet er daarom alles aan om zeer vertrouwelijk met je gegevens om te gaan. De persoonsgegevens die bij de bestelling worden gevraagd, worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van de bestelling en de communicatie met de klant. Lulay zal persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren of op een andere manier kenbaar maken. Indien persoonlijke gegevens nodig zijn voor het onderhoud, het beheer of de ontwikkeling van deze website, zal die informatie uitsluitend voor dat beperkte doel aan eventuele derden worden verstrekt. Voor statistische doeleinden houden wij gegevens bij van bezoekersaantallen en frequenties. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk van aard.

Continue